RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

  Name of the Institution Course for which affiliated

Shri Hanuman Sanskrit Mahavidyalaya F/487/3, Raghubir Nagar
New Delhi-1100027 


 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I, II 
 • Shastri I, II 
Vasant Gram Adarsh Sanskrit 
Vidyalaya, Vasant Vihar 
New Dehi-110057 

 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
Brahmarishi Ramprapannacharya Skt. Veda Vedanga Mahavidyalaya, 
Rajghat Power House 
Behind Gandhi Samadhi, 
New Delhi-110 002
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
   

 

Shri Ram Jyotish Karam

Kand Mahavidyalaya 

( under Ram vidya Mandir Education)

Mandawali, Delhi- 110092

 • Acharya I, II ( Karmakanda,   Paurohitya, Phalit& Siddhanta)

   

Samanta Bhadra Sanskrit Mahavidyalaya Darya Ganj, New Delhi- 110 002
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I, II 
 • Shastri I, II, III 
 • Acharya I, II
Shri Mahavir Vishwa Vidyapeetha 
Chowdhary Balbir Singh Marg, 
Paschim Vihar, New Delhi- 110 063  
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I, II 
 • Shastri I, II, III 
 • Acharya I, II (Sahitya, Vyakarana, Sarvadarshana) 
 • Vidyavaridhi 
Shri Motinath Sanskrit Mahavidyalaya 
Ramesh Nagar 
New Delhi-110015 
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I, II 
 • Shastri I, II, III 
 • Acharya I, II (Sahitya, Vyakarana,    Nyaya ) 
Bal Vidya Mandir 
Rohini Extn., Pooth Kalan 
Delhi-110 041
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I, II
Shri Ram Jyotish 
Karamkanda Mahavidyalaya 
(under Ram Vidya Mandir, Education of Society) 
Mandawali, Delhi- 110 092
 • Acharya I, II(Karmakanda, Paurohitya,    Jyotish - Phalit Siddhanta) 
   

   

Ram Rishi Skt. Mahavidyalaya, 
Karala, Delhi-110081 
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
 • Prak Shastri I,II 
 • Shastri I,II,III 
Ram Dal Skt. Mahavidyalaya 
1612, Dariba Kalan, 
Delhi-110 006 
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
 • Shastri I, II, III 

Arya Kanya Gurukul,

New Rajenddra Nagar

New Delhi-11060

 • Prathama I, II, III
  Purva Madhyama I, II
  Uttar Madhyama I, II
   
Sharda Devi Sanskrit Vidyapeetha 
Avam Chhatravas, 
1021-1024, Gali Shakti Mandir 
Darya Ganj, New Delhi- 110 002
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II 
   
Adarsh Sanskrit . Vidhyapeetha 
Harewali, Delhi-110 039
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II
 • Prak-Shastri-I, II
 


[Delhi] [Asaam] [Bihar] [Kerala] [Manipur] [Rajaisthan] [Uttar Pradesh] [Uttranchal] [West Bengal] [Karnataka] [Haryana] [Maharashtra] [Gujrat]  [Jammu & Kashmir] [Jharkhand] [Punjab]

Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP