RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

  Name of the Institution Course for which affiliated
Haryana Sanskrit Vidyapeetha
Baghola, Teh, Palwal
Distt. Faridabad (Haryana)
 • Prak Shastri I, II
 • Shastri I, II, III
 • Acharya I, II
  (Sahitya, Vyakarana)
Shri Ram Krishna Sanskrit Vidyalaya,
G.T. Road Murthal,
Distt. Sonipat (Haryana)
 • Prathama I, II, III
  Purva Madhyama I,II

Alok Sanskrit Mahavidyalaya

Mahendragarh,

Haryana-123039

 • Prathama-III

 • Purvamadhyama-I,II

 • Prak Shastri I, II

 • Shastri I, II, III
   

Shri Lajjiram Sanskrit Mahavidyalaya

Tirath, Pandu Pindara,

Jind.Haryana.

 • Prathama-III

 • Purva Madhyama-I,II

 • Uttar Madhyama-I,II

 • Prak Shastri I, II
  Shastri I, II, III
   

Shri Ramanand Brahmarishi Mahavidyalaya
Virat Nagar,
Pinjour, Haryana
 • Poorva Madhyama I


 

 

[Delhi] [Asaam] [Bihar] [Kerala] [Manipur] [Rajaisthan] [Uttar Pradesh] [Uttranchal] [West Bengal] [Karnataka]

 [Haryana] [Maharashtra] [Gujrat]  [Jammu & Kashmir] [Jharkhand] [Punjab]

 Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP