RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

 

  Name of the Institution Course for which affiliated

Sri Guru Gangadev Sanskrit

 Mahavidyalaya

Shiv Kashi, Sunderbani, Distt. Rajouri, Jammu

 

 

 

 

  • Prathama
  • Purva Madhyama
  • Uttar Madhyama-I,II
  • Prak Shastri-I,II 

 

 

 

[Delhi] [Asaam] [Bihar] [Kerala] [Manipur] [Rajaisthan] [Uttar Pradesh] [Uttranchal] [West Bengal] [Karnataka]

 [Haryana] [Maharashtra] [Gujrat]  [Jammu & Kashmir] [Jharkhand] [Punjab]

 Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP