RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

  Name of the Institution Course for which affiliated
Manipur Sanskrit Vidyapeetha
D.M. College Campus,
Imphal Manipur
 • Prak Shastri I, II
 • Shastri I, II, III


The Radha Madhav Sanskrit
Mahavidyalaya
P.O. Nambool -795 134,
Imphal, Manipur.
 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttar Madhyama I, II
 • Prak Shastri I,II
 • Shastri I,II, III
 • Acharya I,II (Sahitya, N.
  Vyakarana, Phalit, Jyotish,
  Sarvadarshana

 

[Delhi] [Asaam] [Bihar] [Kerala] [Manipur] [Rajaisthan] [Uttar Pradesh] [Uttranchal] [West Bengal] [Karnataka]

 [Haryana] [Maharashtra] [Gujrat]  [Jammu & Kashmir] [Jharkhand] [Punjab]

 Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP