RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

  Name of the Institution Course for which affiliated

 

Rani Padmavati Tara
Yoga Tantra Adarsh Mahavidyalaya
Sansthan, Inderpur
( Shivpur) Varanasi
 •  Prak Shastri-I, II
 • Shastry- II
 • Acharya- I, II

 


 

Shri Batuknath Sanskrit Mahavidyalaya
B-22/195, Dwarkadhish Mandir
Shankudhara
Varanasi-221010 (Uttar Pradesh)

 

 • Prathama I, II, III 
 • Purva Madhyama I, II 
 • Uttara madhyama I, II
 • Prak Shastri I, II
 • Shastri I, II, III
 • Acharya I, II(Sahitya, Navya-    Vyakarana)
Shri Tibrinath Sangved Sanskrit Mahavidyalaya,
Nainital Road, Bareily-248005 (Uttar Pradesh)
 • Prathama I, II, III
 • Purva Madhyama I, II
 • Uttar Madhyama I, II
 • Shastri I, II, III
Ginni Devi Sanskrit Vidyapeetha
Modi Nagar,Ghaziabad-201204 (Uttar Pradesh)
 • Prathama I, II, III
 • Purva Madhyama I, II
 • Uttar Madhyama I, II
Ananta Devi Sanskrit Mahavidyalaya,
P. O. Khaundhiyara, Allahabad (Uttar Pradesh)
 • Prak Shastri I, II
 • Shastri I, II, III
 • Acharya I, II(Sahitya, Vyakarana)

Rani Padmavati Tara Yoga TantraUcchh Madhyamik Vidyalaya
Sansthan, Inderpur
( Shivpur)

Varanasi

 • Prathma I, II, III
 • Purva Madhyama I, II
 • Uttara Madhyama I, II
Gandhi Sanskrit Mahavidyalaya
Panvari Gauhania. PO Jasara
Allahbad-212 107 (Uttar Pradesh)
 • Prak Shastri I, II
 • Shastri I, II, III
 • Acharya I, II (Sahitya, N. Vyakarana)

 

[Delhi] [Asaam] [Bihar] [Kerala] [Manipur] [Rajaisthan] [Uttar Pradesh] [Uttranchal] [West Bengal] [Karnataka]

 [Haryana] [Maharashtra] [Gujrat]  [Jammu & Kashmir] [Jharkhand] [Punjab]

 Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP