DIRECTORY OF DOCTORAL DISSERTATIONS
ON SANSKRIT OF
INDIAN UNIVERSITIES
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X  Y   Z

Introduction

The Presentation

Name of the  INDIAN UNIVERSITIES

Abbreviations

Editor

Vācaspati  Vāgbhaṭa  Vaidika  Vaiśeṣika  Vaiṣṇava  Vaiyākaraṇ  Vājapeya  Vakrokti  Vāk  Vālmīki  Vāmana  Varāhamihira  Vāsavadattā  Vāsudeva  Veda  Vedānta  Vedic  Vidura  Vidyāraṇya  Vij˝ānabhikṣu  Vīra  Viśiṣṭādvaita  Viśvanātha  Viśvedevas  Viṣṇu  Vṛtt  Vyākaraṇa  Vyāsa