RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

Campuses Contacts

Name of Campuses, and postal Address
S.T.D Codes
Telephone No
E-mail
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) ,Headquarter
56-57 Institutional Area, Janakpuri
New Delhi-110058
011
28524993
28521994
www.sanskrit.nic.in
rsks@nda.vsnl.net.in
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Ganganath Jha Campus
(Only Research Centre)
Chandrashekhar Azad Park, Allahabad
Uttar Pradesh - 211108
0532
2460957
principal.alld@gmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Shri Sadashiv Campus,Puri
Orissa - 752001
06752
223439
principalpuri2009@gmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Shri Ranbir Campus
Jammu,kot Bhalwal
Jammu & Kashmir - 181122
0191
2623090
ranvirjammu@gmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Guruvayoor Campus
P.O.-Puranattukara, Trichur
Kerala - 680551
0487
2307208(Fax)
2307608
rss.guruvayoor@gmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Jaipur Campus
Triveni Nagar,Gopalpura By Pass,Jaipur
Rajasthan - 3021018
0141
2760686(Fax)
2761236
principaljp.in@gmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Lucknow Campus
Vishal Khand-4,Gomti Nagar,Lucknow
Uttar Pradesh - 226010
0522
2393748
2302993(Fax)
rskslucknow@yahoo.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Rajiv Gandhi Campus
P.O. Sringeri,Distt- Chikmaglur
Karnataka - 577139
08265
250258
251763
principal_rgc@hotmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Ved Vyas Campus
(except B.Ed/M.Ed) Garli,Teh.- Dehra, Distt. Kangra
Himachal Pradesh - 177108
01970
245409
245763(Fax)
principal.garli@gmail.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Bhopal Campus
Sanskrit Marg, Baghsevania
Madhya Pradesh - 462043
0755
2418043
2421877
rsks_bhopal@yahoo.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan
(Deemed University) Mumbai Campus
K.J.Somaiya Sanskrit Vidyapeetha,
II Flor,Polytechnic Building, Vidya Vihar, Mumbai
Maharashtra - 400077
022
25025452
21025452
rsksmumbai@yahoo.com
Rashtriya Sanskrit Sansthan (Deemed University)
Eklavya Campus
Acadmic & Administrative Building,
Swami Vivekananda Mahavidyalaya
Kamal Ghat,Post-Fatikchera
Mohanpur, West Tripura
0381 2907858
2907859(Fax)

9485138286(Mob)

eklavyacampus.rsks@gmail.com