RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

 

 List of Recipients of Maharshi Badarayan Vyas Samman - 2003  

SANSKRIT

1

Sh. Devdatt Govinda Patil, Pune

2

Dr. Hare Ram Tripathy, New Delhi 

3

Smt. Pushpa Tripathy, Varanasi

4

Dr. R. Mani Dravid, Chennai

5

Dr. R. Shatavadhani Ganesh, Bangalore

PALI / PRAKRIT

Dr. Ramesh Prasad, Varanasi

PERSIAN

Dr. Abdul Halim, New Delhi

 


 
Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP