RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

 

 List of Recipients of President's Certificate of Honour - 2002  

SANSKRIT

1

Dr. Anam Charan Swain, Bhubaneswar

2

Prof. Kashinath Mishra, Patna

3

Dr. K.P.A. Menon, New Delhi

4

Shri K.S. Varadacharya, Mysore

5

Pandit Mool Raj Shastri, Jammu, J&K

6

Dr. Nalini Kanta Misra, Kolkata, West Bengal

7

Prof. N. Veezhinathan, Chennai

8

Sri N.T. Srinivasa Iyengar, Bangalore

9

Dr. Paras Nath Dwivedi, Varanasi

10

Dr. Prabhakar Shastri, Jaipur

11 Late Prof. S. B. Raghunathacharya
12 Late Dr. Sripada Shastri Dhundiraj Pune
13 Shri S. Krishnamurthy Ganapatigal,Tamil  Nadu.
14 Dr. Srikrishna Semwal, New Delhi .
15 Dr. (Mrs) Usha Satyavrat, New Delhi

PALI / PRAKRIT

1

Prof. Satya Ranjan Banerjee, Calcutta

ARABIC

1

Prof.  E.K. Ahamed Kutty, Kerala

2

Shri Nazrul Hafeez Nadwi, Lucknow

3

Prof Syed Ahsanur Rahman, New Delhi

PERSIAN

1

Dr. Abdul Qadir Jafari, Allahabad

2

Shri Mohammed Zubair Quraishi, Ahmedabad

3

Prof. S.J. Havewalla, New Delhi

 

 

     

 

 


 
Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP