RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

 

   List of Recipients of President's Certificate of Honour - 2005

SANSKRIT

1

Sh. Bishuddhanand  Mishra, Delhi 

2

Prof. Gaya Charan Tripathi, New Delhi

3

Prof. Shukdev Chaturvedi, Delhi

4

Dr. Rajendra Ishverlal Nanavati, Vadodara

5

Prof. Ram Pratap, Jammu (J & K)

6

Dr. Vyasanakere Prabhanjanacharya, Bangalore

7

Prof. V. Venkataraja Sarma, Thiruvanthapuram

8

Dr. Prem Naryan Dwivedi, Sagar (M.P.)

9

Dr.(Smt) Sindhu Sadashiv Dange, Mumbai 

10

Shri S. Sundararajan, Bhubaneswar
11
Dr. Hari Ram Acharya, Jaipur, Rajasthan
12 Shri N. Srinivasa Ghanapathigal, Chennai 
13 Dr. Jagannath Pathak, Allahabad 
14
Prof. Kailashpati Tripathi, Varanasi 
15
Dr. Chittaranjan Basistha, West Bengal

PALI / PRAKRIT

1

Prof. Dr. Sukomal Chaudhuri, Kolkata

ARABIC

1
Dr. Md. Shamsul Haque Shansi, Patna 
2 Dr. K.M. Mohamed, Calicut
3
Prof. Abdul  Bari, Aligarh (U.P.)

PERSIAN

1
Dr. Muhammed Riyazuddin Khan, Rajasthan
2 Prof. Azarmi Dukht Safavi, Aligarh  (U.P.)
3
Syed Manal Shah Alquadri, Kolkata 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 
Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP