RASHTRIYA SANSKRIT SANSTHAN

Deemed University

56-57 Institutional Area,JanakPuri , New Delhi
 

 

   List of Recipients of President's Certificate of Honour - 2007

SANSKRIT

1

Prof. Lakshminarasimha Bhatta

2

Pandit Bhalachandrashastry Joshi

3

Shri Navalpakkam N. Vardachariar

4

Dr. Bhaskaracharya Tripathi

5

Shri Suresh Ambalal Upadhyaya

6

Prof. (Dr.) Avanindra Kumar

7

Prof. Lokesh Chandra

8

Shri Chandrasekhar Das

9

Dr. P.S. Ananthanarayana Somayaji

10

Shri Perukkaranai Madabhushi Chakravarthy Acharya
11 Dr. Rajdev Mishra
12 Prof. Ramji Upadhyay
13 Shri Shiv Prasad Bharadwaj
14 Prof. Manabendu Banerjee, Kolkata
15 Dr. Suniti Kumar Pathak

PALI / PRAKRIT

Prof. Binayendra Nath Chaudhury

ARABIC

1
Prof. Mohsin Usmani
2 Maulana Habib Raihan Khan
3 Prof. Shafiq Ahmad Khan

PERSIAN

1
Prof. Mohd. Sharaf-E-Alam
2 Prof. Bombaywala Mohaiuddin Gulam Rasul
3 Prof. Maria Bilquis

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 
Top of the page                HOME          E-MAIL         CONTACT US          QUERY                 SITEMAP