Change Theme
Kavyasankalana
Book Name
Author Name
Publication
Read
Kavyasankalana
अरण्यानी
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन इलाहाबाद
कवितावली
महावीरप्रसादो द्विवेदी
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
गाथासप्‍तशती
श्रीमथुरानाथशास्त्री भट्ट
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
मुक्तककाव्यानि
भट्टमथुरानाथ शास्त्री
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
मृद्वीका
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन, इलाहाबाद
लहरीदशकम्
राधावल्लभ त्रिपाठी
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
वाग्वधूटि
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद
सन्‍धानम्
राधावल्लभ त्रिपाठी
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
सम्‍पलवः
राधावल्लभ त्रिपाठी
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
सर्वशुक्लोत्तरा
रमाकान्‍त शुक्‍ल
देववाणी प्रकाशन, नई दिल्‍ली
Central Sanskrit University