Change Theme
Khandakavya
Book Name
Author Name
Publication
Read
Khandakavya
अभिराजसप्तशती
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन इलाहाबाद
आर्यान्योक्तिशतकम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
वैजयन्‍त प्रकाशन इलाहाबाद
पञ्चकुल्या
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद
पराम्बाशतकम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
अक्षयवट प्रकाशन, इलाहाबाद
मृगमृगेन्द्रान्योक्तिशतकम्
अभिराज राजेन्‍द्र मिश्र
श्रीमद्रङ्करोदय शिक्षण ट्रस्ट, गोधरा
राष्ट्रवाणी
राधावल्लभ त्रिपाठी
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
शिवशतकम्
गोकुलनाथ शास्त्री
राष्ट्रिय संस्‍कृत संस्‍थान, नई दिल्‍ली
Central Sanskrit University