Central Sanskrit University
Home » University » Adarsh Shodh Sansthan

Adarsh Shodh Sansthan

Adarsh Shodh SansthanContact
1. Vaidika Samshodhana Mandala (Adarsh Shodha Samstha)
T.M.V Colony, Mukundnagar, Pune, Maharashtra - 411037
Dr. Bhagyalata Pataskar
The Director,
Off. 020-24262635
2. Poornaprajna Samshodhana Mandiram (Adarsh Shodha Sansthan),
Poornaprajna Vidyapeetha, Dr. Sri Vishveshatirtha Swamiji Marg, Katriguppa Main Road, Bengaluru, Karnataka - 560028
Dr. A.V. Nagasampige
The Director
Off. 080-26694026
3. Sanskrit Academy (Adarsh Shodha Sansthan)
Osmania University, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500007
Dr. CH. Gopal Reddy
The Director Incharge
Off. 040-27553070
4. Chinmaya International Foundation(Shodha Sansthan),
Adi Sankara Nilayam, Adi Sankara Marg Veliyanad-PO, (Ernakulam - Distt). Kerala - 682313
Dr. Dilip Kumar Rana
The Director,
Off. 0484-2747307Last Updated by admin on :