Central Sanskrit University

Contact

Central Sanskrit University

56-57, Institutional Area,Janakpuri, New Delhi-110058
General Enquiry(E-PABX) : 011-28524993, 011-28524995,
011-28520977, 011-28525963, 011-28521994

SectionContact
1. Vice Chancellor Office   rskspvc[at]yahoo[dot]com
  210 (Ext), 011-28523949 (Tel.), 011-28521948 (Fax)
2. Registrar Office   sanskrit.registrar[at]gmail[dot]com
  231 (Ext), 011-28520979 (Tel.), 011-28520976 (Fax)
3. Administration Section   rsksadm[at]yahoo[dot]com
  241 (Ext)
4. Examination Section   rsksexam[at]yahoo[dot]com
  232 (Ext)
5. Finance Section   rsksact[at]yahoo[dot]com
  219 (Ext)
6. Academic Section   rsksacd[at]yahoo[dot]com
  250 (Ext)
7. N.F.S.E Section   nfsersks[at]yahoo[dot]com
  225 (Ext)
8. Correspondence Section   rskscc[at]yahoo[dot]com
  237 (Ext)
9. AdarshSection   rsksasm[at]yahoo[dot]com
  205 (Ext)
10. Research & Publications Section   rsksrp[at]yahoo[dot]com
  240 (Ext)
11. Sales Section   rskssale[at]yahoo[dot]com
  215 (Ext)
12. Scholarship Section   rskssch[at]yahoo[dot]com
  229 (Ext)
13. MSP   mspeetham[at]gmail[dot]com
  251 (Ext)
14. Pali & Prakrit Section   rskspp2009[at]gmail[dot]com
  248 (Ext)
15. Project Section   rsksproject[at]gmail[dot]com
  246 (Ext)
16. Schemes Section   rsksscheme[at]yahoo[dot]com
  227 (Ext)
17. Samskrita Varta   samskritavarta[at]gmail[dot]com


CampusesContact Details
1. HEADQUARTER OFFICE (DELHI CAMPUS)
Central Sanskrit University
56-57, Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi-110058
  rsks[at]nda[dot]vsnl[dot]net[dot]in
  011-28524993, 011-28521994
2. GANGANATH JHA CAMPUS
Azad Park, Prayagraj, Uttar Pradesh - 211001
  www.csu-prayagraj.res.in
  principal.alld[at]gmail[dot]com
  0532-2460957, 0532-2460956(Fax)
3. SHRI RANBIR CAMPUS
Kot Bhalwal, Jammu (J&K) – 181122
  www.csu-jammu.edu.in
  ranbirjmu[at]gmail[dot]com
  0191-2623533, 2623090
4. SHRI SADASHIV CAMPUS
Puri, Odisha - 752001
  www.csu-puri.edu.in
  principalpuri2009[at]gmail[dot]com
  06752-223439
5. GURUVAYOOR CAMPUS
Puranattukara, Thrissur, Kerala - 680551
  www.csu-guruvayoor.edu.in
  rss.guruvayoor[at]gmail[dot]com
  0487-2307208, 0487-2307608(Telefax)
6. JAIPUR CAMPUS
Gopalpura Bypass, Triveni Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302018
  www.csu-jaipur.edu.in
  principaljp.in[at]gmail[dot]com
  0141-2761115 (Off.), 0141-2761236 (Principal), 0141-2760686
7. LUCKNOW CAMPUS
Vishal Khand-4, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010
  www.csu-lucknow.edu.in
  rskslucknow[at]yahoo[dot]com
  0522-2393748, 0522-2304724, 0522-2302993(Fax)
8. SHRI RAJIV GANDHI CAMPUS
Menase, Bharati Nagar Post, Sringeri, Karnataka - 577139
  www.csu-sringeri.edu.in
  principal_rgc[at]hotmail[dot]com
  08265-250258, 08265-251763(Fax)
9. VEDVYAS CAMPUS
Balahar, Kangra, Himachal Pradesh - 177108
  www.rsksbalahar.ac.in
  principal.garli[at]gmail[dot]com
  01970-245409(Telefax)
10. BHOPAL CAMPUS
Sanskrit Marg, Baghsewaniya, Bhopal, Madhya Pradesh - 462043
  www.csu-bhopal.edu.in
  rsks_bhopal[at]yahoo[dot]com
  0755-2418043, 0755-2418003(Fax)
11. K. J. SOMAIYA CAMPUS
Suruchi Bhavan, Vidyavihar (E), Mumbai, Maharashtra - 400077
  www.csu-mumbai.edu.in
  rsksmumbai[at]yahoo[dot]com
  022- 21025452, 022 - 21025452(Fax)
12. EKALAVYA CAMPUS
Agartala, Village- Sipai Para, PO- Lembucherra, District- West Tripura, State- Tripura, Pin- 799210
  www.csu-agartala.edu.in
  eklavyacampus.rsks[at]gmail[dot]com
  0381-2907855, 0381-2907859(Fax)
13. SHRI RAGHUNATH KIRTI CAMPUS
Devapryag, Pauri Garwal, Uttarakhand - 249301
  www.csu-devprayag.edu.in
  srkcampus[at]gmail[dot]com
  01378-266028